POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 02.05.2015 r.

ART Solution

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.    Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Klientów i Współpracowników ART Solution Paweł Jurecki przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu sprzedaży realizowanej za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego pod domeną: www.familyportraits.pl, oraz w celu zawierania i wykonywania umów z Współpracownikami.

2.     ART Solution Paweł Jurecki to firma, która jest właścicielem platformy www.familyportraits.pl

3.     Administratorem Danych Osobowych jest: ART Solution Paweł Jurecki, adres: ul. Ks. Norberta Bonczyka 8/10 51-138 Wrocław, powiat Wrocław, woj. Dolnośląskie; NIP: 7532311827, REGON:  161585369

4.     Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres: hello@familyportraits.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 

1.     Klient może podać dane osobowe poprzez:

a.      Formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem:

http://www.familyportraits.pl/index.php?controller=authentication&back=my-account

b.     Wypełniając formularz zainteresowania współpracą/ofertą firmy

 

 

2.      W zależności od formularza Klient podaje następujące dane osobowe (gwiazdką oznaczono dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe):

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

FORMULARZ ZAINTERESOWANIA WSPÓŁPRACĄ

Imię *

Adres e-mail*

Nazwisko*

Adres e-mail*

Adres *

 

 

 

 

 

 

3.      Dodatkowo przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient podaje informacje pozwalające na stworzenie jego profilu w oparciu o segmentowanie demograficzne oraz behawioralne

4.      Jeśli Klient chce otrzymywać informację handlową, do samego otrzymywania tej informacji wystarczy podanie: adresu e-mail

5.      Jeśli Klient zdecyduje się na bliższą współpracę z ART Solution Paweł Jurecki, to ponadto podaje on dane osobowe niezbędne do zrealizowania płatności online.

6.      Jeśli Klient zdecyduje się na bliższą współpracę z ART Solution Paweł Jurecki, to Administrator może przechowywać informacje związane z dokonywanymi przez Klienta zakupami.

7.      Nie jest możliwe korzystanie z usług ART Solution Paweł Jurecki anonimowo, bez podawania danych osobowych.

8.      Administrator możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez odwiedzających z Naszych stron internetowych, takie jak:

a.      Adres IP;

b.     Logi cyfrowe;

c.      Informację o skorzystaniu z podstron domen ART Solution Paweł Jurecki;

d.     typ przeglądarki;

e.      Nazwa domeny;

f.      Typ systemu operacyjnego.

9.    POLITYKA COOKIES. Nasze Strony Internetowe mo wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.

10.   Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

11. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 

1.     Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Naszych Usług w szczególności: obsługi transakcji kupna treści elektronicznych, a także działań związanych z wykonywaniem czynności serwisowych oraz w celach marketingu własnych produktów i usług Administratora.

2.     Możemy Ci wysyłać, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Ciebie z naszych usług.

3.     Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:

·       W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;

·       W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę; (wybierając opcję „Zapisz się na Newsletter”);

·       W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz.

4.     Zgodę, o której mowa w ust. 3, możesz odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila.

5.     Ponadto, dane osobowe Pracowników i Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów z nimi.

 

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 

1.     Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 

o       Administrator

 

o       Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa ) – w zakresie określonym przez Administratora;

 

o      Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

                            o       Podmiot obsługujący serwer – Biznes-Host.pl sp. z o. o. ul. Grodziska 17a, 60-363 Poznań,        

                                     NIP:779-237-52-44, REGON: 301439993, KRS: 0000356522.

o   BENHAUER sp. z o. o., ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków, NIP: 676-244-77-54, REGON: 122334666, KRS: 0000395626. – w zakresie danych osobowych niezbędnych do wysyłki Newslettera (Imię, Adres e-mail, Miasto)

2.     Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przekazać Twój adres e-mail podmiotom z Nami współpracującym w celu wysłania Ci informacji handlowej lub materiałów marketingowych przez te podmioty. Zgodę tę w możesz odwołać w każdym czasie.

 

 

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

 

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal jest wydzierżawiany od Biznes-Host.pl sp. z o. o. ul. Grodziska 17a, 60-363 Poznań, NIP:779-237-52-44, REGON: 301439993, KRS: 0000356522. Środki stosowane przez Biznes-Host.pl zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli zaprzestanę korzystać z usług

ART Solution Paweł Jurecki?

 

1.      Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 30 dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Klienta dane te zostaną usunięte wcześniej.

2.      Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

·       są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;

·        są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;

·        są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

·        w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

2.     Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych, to Dane te mogą być przetwarzane w tych celach po tym, jak się wyrejestrowałeś, z tym, że dopuszcza się jedynie zestawianie Danych Osobowych dotyczących korzystania przez Ciebie z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.     Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług. Dlatego zawsze korzystaj z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

 

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 

1.      W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane poprzez wysłanie wniosku o ich usunięcie na adres: contact@catfilestore.com. Jednak usunięcie danych oznaczonych gwiazdką skutkuje zakończeniem korzystania z Naszych Usług.

2.      Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są oznaczone gwiazdką (niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Naszych Usług. W tym celu wyślij maila na adres: hello@familyportratis.eu. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).

3.      Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Usług, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: hello@familyportratis.eu